Chọn tập 20/62

Tập 1

233057 lượt xem

Tập 2

29563 lượt xem

Tập 3

26004 lượt xem

Tập 4

24823 lượt xem

Tập 5

22889 lượt xem

Tập 6

20478 lượt xem

Tập 7

20840 lượt xem

Tập 8

19593 lượt xem

Tập 9

19103 lượt xem

Tập 10

18584 lượt xem

Tập 11

17490 lượt xem

Tập 12

16592 lượt xem

Tập 13

15608 lượt xem

Tập 14

15201 lượt xem

Tập 15

14118 lượt xem

Tập 16

13884 lượt xem

Tập 17

13296 lượt xem

Tập 18

13004 lượt xem

Tập 19

12254 lượt xem

Tập 20

12986 lượt xem

Tập 21

12262 lượt xem

Tập 22

11845 lượt xem

Tập 23

11294 lượt xem

Tập 24

11290 lượt xem

Tập 25

12353 lượt xem

Tập 26

11384 lượt xem

Tập 27

10945 lượt xem

Tập 28

11518 lượt xem

Tập 29

10458 lượt xem

Tập 30

11205 lượt xem

Tập 31

10776 lượt xem

Tập 32

9904 lượt xem

Tập 33

10848 lượt xem

Tập 34

10394 lượt xem

Tập 35

10679 lượt xem

Tập 36

9866 lượt xem

Tập 37

9129 lượt xem

Tập 38

9417 lượt xem

Tập 39

9505 lượt xem

Tập 40

10438 lượt xem

Tập 41

8726 lượt xem

Tập 42

9470 lượt xem

Tập 43

9123 lượt xem

Tập 44

8541 lượt xem

Tập 45

9180 lượt xem

Tập 46

8920 lượt xem

Tập 47

8379 lượt xem

Tập 48

7983 lượt xem

Tập 49

8078 lượt xem

Tập 50

8655 lượt xem

Tập 51

7990 lượt xem

Tập 52

7817 lượt xem

Tập 53

7496 lượt xem

Tập 54

7265 lượt xem

Tập 55

7258 lượt xem

Tập 56

7465 lượt xem

Tập 57

7625 lượt xem

Tập 58

7385 lượt xem

Tập 59

6893 lượt xem

Tập 60

7755 lượt xem

Tập 61

8295 lượt xem

Tập 62

17503 lượt xem

Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 20

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 12986

Đạo diễn: Vu Chính

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2019

Quốc gia: Hồng Kông

Cung cấp bởi: Đài Truyền Hình TVB - Hồng Kông

Diễn viên: Mao Tử Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn