Chọn tập 1/46

Tập 1

42698 lượt xem

Tập 2

1000 lượt xem

Tập 3

746 lượt xem

Tập 4

576 lượt xem

Tập 5

529 lượt xem

Tập 6

466 lượt xem

Tập 7

406 lượt xem

Tập 8

369 lượt xem

Tập 9

353 lượt xem

Tập 10

378 lượt xem

Tập 11

352 lượt xem

Tập 12

323 lượt xem

Tập 13

333 lượt xem

Tập 14

296 lượt xem

Tập 15

293 lượt xem

Tập 16

318 lượt xem

Tập 17

298 lượt xem

Tập 18

274 lượt xem

Tập 19

272 lượt xem

Tập 20

296 lượt xem

Tập 21

276 lượt xem

Tập 22

313 lượt xem

Tập 23

277 lượt xem

Tập 24

264 lượt xem

Tập 25

262 lượt xem

Tập 26

248 lượt xem

Tập 27

234 lượt xem

Tập 28

258 lượt xem

Tập 29

267 lượt xem

Tập 30

259 lượt xem

Tập 31

228 lượt xem

Tập 32

224 lượt xem

Tập 33

244 lượt xem

Tập 34

237 lượt xem

Tập 35

241 lượt xem

Tập 36

224 lượt xem

Tập 37

219 lượt xem

Tập 38

234 lượt xem

Tập 39

226 lượt xem

Tập 40

260 lượt xem

Tập 41

234 lượt xem

Tập 42

235 lượt xem

Tập 43

239 lượt xem

Tập 44

271 lượt xem

Tập 45

332 lượt xem

Tập 46

743 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng