Chọn tập 1/46

Tập 1

5034 lượt xem

Tập 2

638 lượt xem

Tập 3

477 lượt xem

Tập 4

337 lượt xem

Tập 5

335 lượt xem

Tập 6

285 lượt xem

Tập 7

253 lượt xem

Tập 8

240 lượt xem

Tập 9

215 lượt xem

Tập 10

203 lượt xem

Tập 11

200 lượt xem

Tập 12

199 lượt xem

Tập 13

204 lượt xem

Tập 14

184 lượt xem

Tập 15

178 lượt xem

Tập 16

203 lượt xem

Tập 17

195 lượt xem

Tập 18

166 lượt xem

Tập 19

170 lượt xem

Tập 20

186 lượt xem

Tập 21

178 lượt xem

Tập 22

207 lượt xem

Tập 23

180 lượt xem

Tập 24

159 lượt xem

Tập 25

162 lượt xem

Tập 26

161 lượt xem

Tập 27

141 lượt xem

Tập 28

175 lượt xem

Tập 29

164 lượt xem

Tập 30

176 lượt xem

Tập 31

161 lượt xem

Tập 32

142 lượt xem

Tập 33

152 lượt xem

Tập 34

153 lượt xem

Tập 35

154 lượt xem

Tập 36

140 lượt xem

Tập 37

149 lượt xem

Tập 38

149 lượt xem

Tập 39

139 lượt xem

Tập 40

173 lượt xem

Tập 41

153 lượt xem

Tập 42

164 lượt xem

Tập 43

161 lượt xem

Tập 44

175 lượt xem

Tập 45

215 lượt xem

Tập 46

509 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng