Chọn tập 1/46

Tập 1

44381 lượt xem

Tập 2

1147 lượt xem

Tập 3

853 lượt xem

Tập 4

644 lượt xem

Tập 5

599 lượt xem

Tập 6

543 lượt xem

Tập 7

461 lượt xem

Tập 8

427 lượt xem

Tập 9

398 lượt xem

Tập 10

428 lượt xem

Tập 11

394 lượt xem

Tập 12

373 lượt xem

Tập 13

399 lượt xem

Tập 14

362 lượt xem

Tập 15

340 lượt xem

Tập 16

371 lượt xem

Tập 17

349 lượt xem

Tập 18

320 lượt xem

Tập 19

316 lượt xem

Tập 20

344 lượt xem

Tập 21

313 lượt xem

Tập 22

357 lượt xem

Tập 23

324 lượt xem

Tập 24

311 lượt xem

Tập 25

307 lượt xem

Tập 26

285 lượt xem

Tập 27

268 lượt xem

Tập 28

296 lượt xem

Tập 29

310 lượt xem

Tập 30

304 lượt xem

Tập 31

262 lượt xem

Tập 32

260 lượt xem

Tập 33

292 lượt xem

Tập 34

281 lượt xem

Tập 35

289 lượt xem

Tập 36

261 lượt xem

Tập 37

253 lượt xem

Tập 38

277 lượt xem

Tập 39

276 lượt xem

Tập 40

307 lượt xem

Tập 41

273 lượt xem

Tập 42

280 lượt xem

Tập 43

274 lượt xem

Tập 44

306 lượt xem

Tập 45

376 lượt xem

Tập 46

830 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng