Chọn tập 1/46

Tập 1

45075 lượt xem

Tập 2

1192 lượt xem

Tập 3

906 lượt xem

Tập 4

673 lượt xem

Tập 5

630 lượt xem

Tập 6

584 lượt xem

Tập 7

491 lượt xem

Tập 8

452 lượt xem

Tập 9

420 lượt xem

Tập 10

453 lượt xem

Tập 11

414 lượt xem

Tập 12

389 lượt xem

Tập 13

414 lượt xem

Tập 14

380 lượt xem

Tập 15

388 lượt xem

Tập 16

398 lượt xem

Tập 17

366 lượt xem

Tập 18

337 lượt xem

Tập 19

335 lượt xem

Tập 20

361 lượt xem

Tập 21

330 lượt xem

Tập 22

372 lượt xem

Tập 23

335 lượt xem

Tập 24

328 lượt xem

Tập 25

324 lượt xem

Tập 26

298 lượt xem

Tập 27

281 lượt xem

Tập 28

322 lượt xem

Tập 29

334 lượt xem

Tập 30

326 lượt xem

Tập 31

277 lượt xem

Tập 32

271 lượt xem

Tập 33

305 lượt xem

Tập 34

298 lượt xem

Tập 35

302 lượt xem

Tập 36

268 lượt xem

Tập 37

262 lượt xem

Tập 38

285 lượt xem

Tập 39

291 lượt xem

Tập 40

326 lượt xem

Tập 41

290 lượt xem

Tập 42

301 lượt xem

Tập 43

288 lượt xem

Tập 44

343 lượt xem

Tập 45

402 lượt xem

Tập 46

875 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng