Chọn tập 1/46

Tập 1

111588 lượt xem

Tập 2

11033 lượt xem

Tập 3

8779 lượt xem

Tập 4

7233 lượt xem

Tập 5

6431 lượt xem

Tập 6

5779 lượt xem

Tập 7

5396 lượt xem

Tập 8

4873 lượt xem

Tập 9

4851 lượt xem

Tập 10

5812 lượt xem

Tập 11

5233 lượt xem

Tập 12

4773 lượt xem

Tập 13

4418 lượt xem

Tập 14

4038 lượt xem

Tập 15

4072 lượt xem

Tập 16

3950 lượt xem

Tập 17

3946 lượt xem

Tập 18

4282 lượt xem

Tập 19

4096 lượt xem

Tập 20

4367 lượt xem

Tập 21

3612 lượt xem

Tập 22

3644 lượt xem

Tập 23

3440 lượt xem

Tập 24

3639 lượt xem

Tập 25

4339 lượt xem

Tập 26

3765 lượt xem

Tập 27

3594 lượt xem

Tập 28

3751 lượt xem

Tập 29

3484 lượt xem

Tập 30

3857 lượt xem

Tập 31

3403 lượt xem

Tập 32

3735 lượt xem

Tập 33

3776 lượt xem

Tập 34

3755 lượt xem

Tập 35

3958 lượt xem

Tập 36

3390 lượt xem

Tập 37

3167 lượt xem

Tập 38

3391 lượt xem

Tập 39

3700 lượt xem

Tập 40

4527 lượt xem

Tập 41

3808 lượt xem

Tập 42

3874 lượt xem

Tập 43

3844 lượt xem

Tập 44

4414 lượt xem

Tập 45

5387 lượt xem

Tập 46

11284 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng