Chọn tập 1/16

Tập 1

1409806 lượt xem

Tập 2

262990 lượt xem

Tập 3

211222 lượt xem

Tập 4

206363 lượt xem

Tập 5

105305 lượt xem

Tập 6

100217 lượt xem

Tập 7

88485 lượt xem

Tập 8

92373 lượt xem

Tập 9

119554 lượt xem

Tập 10

89915 lượt xem

Tập 11

85634 lượt xem

Tập 12

94792 lượt xem

Tập 13

92123 lượt xem

Tập 14

94585 lượt xem

Tập 15

94104 lượt xem

Tập 16

283683 lượt xem

Hậu Duệ Mặt Trời - Descendants Of The Sun - Tập 1

Chia sẻ 8.6/10

Tóm tắt:

Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Kang Mo Yeon là thành viên của t... Mở rộng