Hay Không Bằng Hên

Chia sẻ

Tóm tắt:

Sơn Tùng là một chàng trai xui xẻo và kéo theo những người xung quanh, cho đến khi có một ngày Tùng ... Mở rộng