Chọn tập 1/4

Tập 1

19472 lượt xem

Tập 2

3106 lượt xem

Tập 3

1938 lượt xem

Tập 4

2206 lượt xem

Hello Cô Ba - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hello cô Ba bắt đầu bằng một tình huống cực kỳ oái oăm: Tư Lặn (Hoài Linh thủ vai) bị té giếng khi v... Mở rộng