Hercules: Huyền Thoại Bắt Đầu - The Legend Of Hercules

Chia sẻ 5.2/10

Tóm tắt:

Phim kể về hành trình gian nan của Hercules để giành lại người anh yêu là công chúa xứ Crete, vốn đã... Mở rộng

Thông tin: