Hồ Bơi Ma Quái - Afterimages (The Answer)

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nhóm sinh viên điện ảnh đã đốt những đoạn phim băng từ của một bộ phim kinh dị. Từ đám tro tàn đ... Mở rộng