Hố Đen Tử Thần - Interstellar

Chia sẻ 8.6/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Trong tương lai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất dần cạn kiệt dẫn loài người tới bờ c... Mở rộng