Chọn tập 1/50

Tập 1

136205 lượt xem

Tập 2

16171 lượt xem

Tập 3

11074 lượt xem

Tập 4

9791 lượt xem

Tập 5

8008 lượt xem

Tập 6

7327 lượt xem

Tập 7

6104 lượt xem

Tập 8

5197 lượt xem

Tập 9

4958 lượt xem

Tập 10

5228 lượt xem

Tập 11

4413 lượt xem

Tập 12

4256 lượt xem

Tập 13

4271 lượt xem

Tập 14

4097 lượt xem

Tập 15

4131 lượt xem

Tập 16

4069 lượt xem

Tập 17

4186 lượt xem

Tập 18

4195 lượt xem

Tập 19

3768 lượt xem

Tập 20

3976 lượt xem

Tập 21

3558 lượt xem

Tập 22

3149 lượt xem

Tập 23

3155 lượt xem

Tập 24

3154 lượt xem

Tập 25

3488 lượt xem

Tập 26

3235 lượt xem

Tập 27

3037 lượt xem

Tập 28

3138 lượt xem

Tập 29

2699 lượt xem

Tập 30

3437 lượt xem

Tập 31

3078 lượt xem

Tập 32

3131 lượt xem

Tập 33

3087 lượt xem

Tập 34

2962 lượt xem

Tập 35

2988 lượt xem

Tập 36

2516 lượt xem

Tập 37

2401 lượt xem

Tập 38

2632 lượt xem

Tập 39

2832 lượt xem

Tập 40

3617 lượt xem

Tập 41

2630 lượt xem

Tập 42

2672 lượt xem

Tập 43

2447 lượt xem

Tập 44

2492 lượt xem

Tập 45

2997 lượt xem

Tập 46

2944 lượt xem

Tập 47

2720 lượt xem

Tập 48

3069 lượt xem

Tập 49

3997 lượt xem

Tập 50

10479 lượt xem

Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Love In The Imperial Palace - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngang trái đầy sóng gió giữa tài nữ đệ nhất Đại Thanh, Niên T... Mở rộng