Chọn tập 1/50

Tập 1

132784 lượt xem

Tập 2

15797 lượt xem

Tập 3

10804 lượt xem

Tập 4

9591 lượt xem

Tập 5

7845 lượt xem

Tập 6

7166 lượt xem

Tập 7

5969 lượt xem

Tập 8

5076 lượt xem

Tập 9

4862 lượt xem

Tập 10

5117 lượt xem

Tập 11

4318 lượt xem

Tập 12

4167 lượt xem

Tập 13

4176 lượt xem

Tập 14

4014 lượt xem

Tập 15

4051 lượt xem

Tập 16

3985 lượt xem

Tập 17

4109 lượt xem

Tập 18

4104 lượt xem

Tập 19

3683 lượt xem

Tập 20

3878 lượt xem

Tập 21

3477 lượt xem

Tập 22

3080 lượt xem

Tập 23

3097 lượt xem

Tập 24

3068 lượt xem

Tập 25

3424 lượt xem

Tập 26

3163 lượt xem

Tập 27

2976 lượt xem

Tập 28

3072 lượt xem

Tập 29

2652 lượt xem

Tập 30

3372 lượt xem

Tập 31

3025 lượt xem

Tập 32

3081 lượt xem

Tập 33

3032 lượt xem

Tập 34

2903 lượt xem

Tập 35

2910 lượt xem

Tập 36

2476 lượt xem

Tập 37

2355 lượt xem

Tập 38

2594 lượt xem

Tập 39

2772 lượt xem

Tập 40

3548 lượt xem

Tập 41

2584 lượt xem

Tập 42

2614 lượt xem

Tập 43

2399 lượt xem

Tập 44

2431 lượt xem

Tập 45

2936 lượt xem

Tập 46

2884 lượt xem

Tập 47

2670 lượt xem

Tập 48

3005 lượt xem

Tập 49

3900 lượt xem

Tập 50

10204 lượt xem

Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Love In The Imperial Palace - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngang trái đầy sóng gió giữa tài nữ đệ nhất Đại Thanh, Niên T... Mở rộng