Chọn tập 1/40

Tập 1

276357 lượt xem

Tập 2

16585 lượt xem

Tập 3

13563 lượt xem

Tập 4

10138 lượt xem

Tập 5

9299 lượt xem

Tập 6

8250 lượt xem

Tập 7

8132 lượt xem

Tập 8

7417 lượt xem

Tập 9

6631 lượt xem

Tập 10

7279 lượt xem

Tập 11

6142 lượt xem

Tập 12

6121 lượt xem

Tập 13

6413 lượt xem

Tập 14

8305 lượt xem

Tập 15

6482 lượt xem

Tập 16

5824 lượt xem

Tập 17

5540 lượt xem

Tập 18

7665 lượt xem

Tập 19

5316 lượt xem

Tập 20

5622 lượt xem

Tập 21

5199 lượt xem

Tập 22

4602 lượt xem

Tập 23

4709 lượt xem

Tập 24

5322 lượt xem

Tập 25

5196 lượt xem

Tập 26

5209 lượt xem

Tập 27

4939 lượt xem

Tập 28

5439 lượt xem

Tập 29

4710 lượt xem

Tập 30

4506 lượt xem

Tập 31

4349 lượt xem

Tập 32

3966 lượt xem

Tập 33

4431 lượt xem

Tập 34

4093 lượt xem

Tập 35

4143 lượt xem

Tập 36

3759 lượt xem

Tập 37

4099 lượt xem

Tập 38

4958 lượt xem

Tập 39

6997 lượt xem

Tập 40

15382 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin: