Chọn tập 1/40

Tập 1

275656 lượt xem

Tập 2

16466 lượt xem

Tập 3

13482 lượt xem

Tập 4

10072 lượt xem

Tập 5

9228 lượt xem

Tập 6

8195 lượt xem

Tập 7

8085 lượt xem

Tập 8

7364 lượt xem

Tập 9

6585 lượt xem

Tập 10

7241 lượt xem

Tập 11

6103 lượt xem

Tập 12

6083 lượt xem

Tập 13

6378 lượt xem

Tập 14

8265 lượt xem

Tập 15

6447 lượt xem

Tập 16

5791 lượt xem

Tập 17

5504 lượt xem

Tập 18

7629 lượt xem

Tập 19

5289 lượt xem

Tập 20

5594 lượt xem

Tập 21

5174 lượt xem

Tập 22

4573 lượt xem

Tập 23

4673 lượt xem

Tập 24

5295 lượt xem

Tập 25

5166 lượt xem

Tập 26

5184 lượt xem

Tập 27

4911 lượt xem

Tập 28

5416 lượt xem

Tập 29

4688 lượt xem

Tập 30

4482 lượt xem

Tập 31

4325 lượt xem

Tập 32

3937 lượt xem

Tập 33

4399 lượt xem

Tập 34

4041 lượt xem

Tập 35

4109 lượt xem

Tập 36

3724 lượt xem

Tập 37

4068 lượt xem

Tập 38

4928 lượt xem

Tập 39

6951 lượt xem

Tập 40

15303 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin: