Chọn tập 1/40

Tập 1

278565 lượt xem

Tập 2

16874 lượt xem

Tập 3

13767 lượt xem

Tập 4

10314 lượt xem

Tập 5

9462 lượt xem

Tập 6

8412 lượt xem

Tập 7

8273 lượt xem

Tập 8

7551 lượt xem

Tập 9

6744 lượt xem

Tập 10

7405 lượt xem

Tập 11

6254 lượt xem

Tập 12

6235 lượt xem

Tập 13

6539 lượt xem

Tập 14

8411 lượt xem

Tập 15

6575 lượt xem

Tập 16

5917 lượt xem

Tập 17

5635 lượt xem

Tập 18

7758 lượt xem

Tập 19

5397 lượt xem

Tập 20

5710 lượt xem

Tập 21

5281 lượt xem

Tập 22

4673 lượt xem

Tập 23

4778 lượt xem

Tập 24

5427 lượt xem

Tập 25

5274 lượt xem

Tập 26

5292 lượt xem

Tập 27

5037 lượt xem

Tập 28

5520 lượt xem

Tập 29

4785 lượt xem

Tập 30

4585 lượt xem

Tập 31

4429 lượt xem

Tập 32

4049 lượt xem

Tập 33

4508 lượt xem

Tập 34

4168 lượt xem

Tập 35

4214 lượt xem

Tập 36

3822 lượt xem

Tập 37

4161 lượt xem

Tập 38

5022 lượt xem

Tập 39

7075 lượt xem

Tập 40

15545 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng