Chọn tập 1/40

Tập 1

277025 lượt xem

Tập 2

16702 lượt xem

Tập 3

13641 lượt xem

Tập 4

10194 lượt xem

Tập 5

9361 lượt xem

Tập 6

8311 lượt xem

Tập 7

8178 lượt xem

Tập 8

7458 lượt xem

Tập 9

6662 lượt xem

Tập 10

7318 lượt xem

Tập 11

6183 lượt xem

Tập 12

6163 lượt xem

Tập 13

6468 lượt xem

Tập 14

8342 lượt xem

Tập 15

6510 lượt xem

Tập 16

5860 lượt xem

Tập 17

5577 lượt xem

Tập 18

7706 lượt xem

Tập 19

5343 lượt xem

Tập 20

5654 lượt xem

Tập 21

5230 lượt xem

Tập 22

4628 lượt xem

Tập 23

4736 lượt xem

Tập 24

5385 lượt xem

Tập 25

5229 lượt xem

Tập 26

5242 lượt xem

Tập 27

4970 lượt xem

Tập 28

5482 lượt xem

Tập 29

4746 lượt xem

Tập 30

4536 lượt xem

Tập 31

4387 lượt xem

Tập 32

4002 lượt xem

Tập 33

4460 lượt xem

Tập 34

4127 lượt xem

Tập 35

4178 lượt xem

Tập 36

3788 lượt xem

Tập 37

4130 lượt xem

Tập 38

4987 lượt xem

Tập 39

7032 lượt xem

Tập 40

15456 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin: