Chọn tập 1/40

Tập 1

277995 lượt xem

Tập 2

16824 lượt xem

Tập 3

13724 lượt xem

Tập 4

10267 lượt xem

Tập 5

9420 lượt xem

Tập 6

8374 lượt xem

Tập 7

8238 lượt xem

Tập 8

7518 lượt xem

Tập 9

6714 lượt xem

Tập 10

7368 lượt xem

Tập 11

6226 lượt xem

Tập 12

6207 lượt xem

Tập 13

6509 lượt xem

Tập 14

8384 lượt xem

Tập 15

6546 lượt xem

Tập 16

5894 lượt xem

Tập 17

5614 lượt xem

Tập 18

7737 lượt xem

Tập 19

5381 lượt xem

Tập 20

5691 lượt xem

Tập 21

5260 lượt xem

Tập 22

4656 lượt xem

Tập 23

4761 lượt xem

Tập 24

5414 lượt xem

Tập 25

5256 lượt xem

Tập 26

5275 lượt xem

Tập 27

5020 lượt xem

Tập 28

5506 lượt xem

Tập 29

4770 lượt xem

Tập 30

4571 lượt xem

Tập 31

4413 lượt xem

Tập 32

4032 lượt xem

Tập 33

4492 lượt xem

Tập 34

4156 lượt xem

Tập 35

4205 lượt xem

Tập 36

3813 lượt xem

Tập 37

4154 lượt xem

Tập 38

5014 lượt xem

Tập 39

7064 lượt xem

Tập 40

15523 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin: