Chọn tập 10/40

Tập 1

276783 lượt xem

Tập 2

16652 lượt xem

Tập 3

13612 lượt xem

Tập 4

10174 lượt xem

Tập 5

9338 lượt xem

Tập 6

8290 lượt xem

Tập 7

8158 lượt xem

Tập 8

7444 lượt xem

Tập 9

6651 lượt xem

Tập 10

7305 lượt xem

Tập 11

6170 lượt xem

Tập 12

6150 lượt xem

Tập 13

6445 lượt xem

Tập 14

8330 lượt xem

Tập 15

6501 lượt xem

Tập 16

5846 lượt xem

Tập 17

5561 lượt xem

Tập 18

7693 lượt xem

Tập 19

5335 lượt xem

Tập 20

5640 lượt xem

Tập 21

5219 lượt xem

Tập 22

4618 lượt xem

Tập 23

4727 lượt xem

Tập 24

5356 lượt xem

Tập 25

5216 lượt xem

Tập 26

5222 lượt xem

Tập 27

4954 lượt xem

Tập 28

5465 lượt xem

Tập 29

4732 lượt xem

Tập 30

4523 lượt xem

Tập 31

4370 lượt xem

Tập 32

3984 lượt xem

Tập 33

4443 lượt xem

Tập 34

4113 lượt xem

Tập 35

4161 lượt xem

Tập 36

3772 lượt xem

Tập 37

4116 lượt xem

Tập 38

4976 lượt xem

Tập 39

7018 lượt xem

Tập 40

15427 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 10

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 8001

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham