Chọn tập 11/40

Tập 1

277652 lượt xem

Tập 2

16795 lượt xem

Tập 3

13708 lượt xem

Tập 4

10253 lượt xem

Tập 5

9411 lượt xem

Tập 6

8364 lượt xem

Tập 7

8227 lượt xem

Tập 8

7508 lượt xem

Tập 9

6701 lượt xem

Tập 10

7358 lượt xem

Tập 11

6220 lượt xem

Tập 12

6203 lượt xem

Tập 13

6505 lượt xem

Tập 14

8381 lượt xem

Tập 15

6544 lượt xem

Tập 16

5892 lượt xem

Tập 17

5612 lượt xem

Tập 18

7735 lượt xem

Tập 19

5379 lượt xem

Tập 20

5689 lượt xem

Tập 21

5258 lượt xem

Tập 22

4654 lượt xem

Tập 23

4759 lượt xem

Tập 24

5412 lượt xem

Tập 25

5254 lượt xem

Tập 26

5273 lượt xem

Tập 27

5018 lượt xem

Tập 28

5504 lượt xem

Tập 29

4768 lượt xem

Tập 30

4568 lượt xem

Tập 31

4410 lượt xem

Tập 32

4030 lượt xem

Tập 33

4490 lượt xem

Tập 34

4154 lượt xem

Tập 35

4203 lượt xem

Tập 36

3811 lượt xem

Tập 37

4152 lượt xem

Tập 38

5012 lượt xem

Tập 39

7062 lượt xem

Tập 40

15519 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 11

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 7252

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham