Chọn tập 13/40

Tập 1

278043 lượt xem

Tập 2

16833 lượt xem

Tập 3

13729 lượt xem

Tập 4

10276 lượt xem

Tập 5

9430 lượt xem

Tập 6

8381 lượt xem

Tập 7

8244 lượt xem

Tập 8

7524 lượt xem

Tập 9

6717 lượt xem

Tập 10

7375 lượt xem

Tập 11

6229 lượt xem

Tập 12

6211 lượt xem

Tập 13

6514 lượt xem

Tập 14

8387 lượt xem

Tập 15

6547 lượt xem

Tập 16

5895 lượt xem

Tập 17

5616 lượt xem

Tập 18

7738 lượt xem

Tập 19

5381 lượt xem

Tập 20

5691 lượt xem

Tập 21

5260 lượt xem

Tập 22

4656 lượt xem

Tập 23

4761 lượt xem

Tập 24

5414 lượt xem

Tập 25

5257 lượt xem

Tập 26

5277 lượt xem

Tập 27

5021 lượt xem

Tập 28

5506 lượt xem

Tập 29

4770 lượt xem

Tập 30

4572 lượt xem

Tập 31

4414 lượt xem

Tập 32

4033 lượt xem

Tập 33

4494 lượt xem

Tập 34

4157 lượt xem

Tập 35

4206 lượt xem

Tập 36

3815 lượt xem

Tập 37

4154 lượt xem

Tập 38

5015 lượt xem

Tập 39

7065 lượt xem

Tập 40

15526 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 13

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 7502

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham