Chọn tập 27/40

Tập 1

278449 lượt xem

Tập 2

16868 lượt xem

Tập 3

13759 lượt xem

Tập 4

10302 lượt xem

Tập 5

9455 lượt xem

Tập 6

8407 lượt xem

Tập 7

8268 lượt xem

Tập 8

7547 lượt xem

Tập 9

6739 lượt xem

Tập 10

7397 lượt xem

Tập 11

6250 lượt xem

Tập 12

6231 lượt xem

Tập 13

6535 lượt xem

Tập 14

8405 lượt xem

Tập 15

6571 lượt xem

Tập 16

5912 lượt xem

Tập 17

5630 lượt xem

Tập 18

7751 lượt xem

Tập 19

5393 lượt xem

Tập 20

5707 lượt xem

Tập 21

5277 lượt xem

Tập 22

4672 lượt xem

Tập 23

4774 lượt xem

Tập 24

5423 lượt xem

Tập 25

5269 lượt xem

Tập 26

5287 lượt xem

Tập 27

5030 lượt xem

Tập 28

5515 lượt xem

Tập 29

4780 lượt xem

Tập 30

4580 lượt xem

Tập 31

4423 lượt xem

Tập 32

4044 lượt xem

Tập 33

4505 lượt xem

Tập 34

4164 lượt xem

Tập 35

4212 lượt xem

Tập 36

3821 lượt xem

Tập 37

4159 lượt xem

Tập 38

5020 lượt xem

Tập 39

7072 lượt xem

Tập 40

15537 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 27

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5865

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham