Chọn tập 30/40

Tập 1

276704 lượt xem

Tập 2

16642 lượt xem

Tập 3

13604 lượt xem

Tập 4

10162 lượt xem

Tập 5

9322 lượt xem

Tập 6

8280 lượt xem

Tập 7

8152 lượt xem

Tập 8

7433 lượt xem

Tập 9

6644 lượt xem

Tập 10

7298 lượt xem

Tập 11

6165 lượt xem

Tập 12

6143 lượt xem

Tập 13

6437 lượt xem

Tập 14

8325 lượt xem

Tập 15

6496 lượt xem

Tập 16

5843 lượt xem

Tập 17

5558 lượt xem

Tập 18

7682 lượt xem

Tập 19

5329 lượt xem

Tập 20

5635 lượt xem

Tập 21

5215 lượt xem

Tập 22

4616 lượt xem

Tập 23

4724 lượt xem

Tập 24

5340 lượt xem

Tập 25

5214 lượt xem

Tập 26

5222 lượt xem

Tập 27

4953 lượt xem

Tập 28

5464 lượt xem

Tập 29

4732 lượt xem

Tập 30

4521 lượt xem

Tập 31

4364 lượt xem

Tập 32

3979 lượt xem

Tập 33

4440 lượt xem

Tập 34

4109 lượt xem

Tập 35

4156 lượt xem

Tập 36

3770 lượt xem

Tập 37

4114 lượt xem

Tập 38

4974 lượt xem

Tập 39

7015 lượt xem

Tập 40

15419 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 30

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5076

Đạo diễn: Anish Khanna

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham