Chọn tập 35/40

Tập 1

276766 lượt xem

Tập 2

16651 lượt xem

Tập 3

13611 lượt xem

Tập 4

10172 lượt xem

Tập 5

9336 lượt xem

Tập 6

8288 lượt xem

Tập 7

8156 lượt xem

Tập 8

7441 lượt xem

Tập 9

6650 lượt xem

Tập 10

7304 lượt xem

Tập 11

6168 lượt xem

Tập 12

6148 lượt xem

Tập 13

6441 lượt xem

Tập 14

8327 lượt xem

Tập 15

6498 lượt xem

Tập 16

5845 lượt xem

Tập 17

5560 lượt xem

Tập 18

7685 lượt xem

Tập 19

5331 lượt xem

Tập 20

5638 lượt xem

Tập 21

5217 lượt xem

Tập 22

4617 lượt xem

Tập 23

4725 lượt xem

Tập 24

5352 lượt xem

Tập 25

5216 lượt xem

Tập 26

5222 lượt xem

Tập 27

4954 lượt xem

Tập 28

5464 lượt xem

Tập 29

4732 lượt xem

Tập 30

4523 lượt xem

Tập 31

4370 lượt xem

Tập 32

3984 lượt xem

Tập 33

4443 lượt xem

Tập 34

4113 lượt xem

Tập 35

4161 lượt xem

Tập 36

3772 lượt xem

Tập 37

4116 lượt xem

Tập 38

4976 lượt xem

Tập 39

7018 lượt xem

Tập 40

15427 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 35

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 4678

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham