Chọn tập 40 Full

Tập 1

278022 lượt xem

Tập 2

16828 lượt xem

Tập 3

13729 lượt xem

Tập 4

10275 lượt xem

Tập 5

9429 lượt xem

Tập 6

8380 lượt xem

Tập 7

8242 lượt xem

Tập 8

7523 lượt xem

Tập 9

6716 lượt xem

Tập 10

7373 lượt xem

Tập 11

6229 lượt xem

Tập 12

6210 lượt xem

Tập 13

6512 lượt xem

Tập 14

8386 lượt xem

Tập 15

6547 lượt xem

Tập 16

5895 lượt xem

Tập 17

5615 lượt xem

Tập 18

7737 lượt xem

Tập 19

5381 lượt xem

Tập 20

5691 lượt xem

Tập 21

5260 lượt xem

Tập 22

4656 lượt xem

Tập 23

4761 lượt xem

Tập 24

5414 lượt xem

Tập 25

5257 lượt xem

Tập 26

5277 lượt xem

Tập 27

5021 lượt xem

Tập 28

5506 lượt xem

Tập 29

4770 lượt xem

Tập 30

4572 lượt xem

Tập 31

4414 lượt xem

Tập 32

4033 lượt xem

Tập 33

4494 lượt xem

Tập 34

4157 lượt xem

Tập 35

4206 lượt xem

Tập 36

3815 lượt xem

Tập 37

4154 lượt xem

Tập 38

5015 lượt xem

Tập 39

7065 lượt xem

Tập 40

15526 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 40

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 16955

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham