Chọn tập 40 Full

Tập 1

276718 lượt xem

Tập 2

16645 lượt xem

Tập 3

13608 lượt xem

Tập 4

10165 lượt xem

Tập 5

9324 lượt xem

Tập 6

8281 lượt xem

Tập 7

8153 lượt xem

Tập 8

7436 lượt xem

Tập 9

6646 lượt xem

Tập 10

7300 lượt xem

Tập 11

6166 lượt xem

Tập 12

6145 lượt xem

Tập 13

6438 lượt xem

Tập 14

8326 lượt xem

Tập 15

6497 lượt xem

Tập 16

5844 lượt xem

Tập 17

5559 lượt xem

Tập 18

7684 lượt xem

Tập 19

5330 lượt xem

Tập 20

5636 lượt xem

Tập 21

5216 lượt xem

Tập 22

4616 lượt xem

Tập 23

4724 lượt xem

Tập 24

5340 lượt xem

Tập 25

5214 lượt xem

Tập 26

5222 lượt xem

Tập 27

4953 lượt xem

Tập 28

5464 lượt xem

Tập 29

4732 lượt xem

Tập 30

4521 lượt xem

Tập 31

4367 lượt xem

Tập 32

3983 lượt xem

Tập 33

4442 lượt xem

Tập 34

4112 lượt xem

Tập 35

4158 lượt xem

Tập 36

3771 lượt xem

Tập 37

4115 lượt xem

Tập 38

4975 lượt xem

Tập 39

7017 lượt xem

Tập 40

15425 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 40

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 16367

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham