Chọn tập 8/40

Tập 1

276765 lượt xem

Tập 2

16650 lượt xem

Tập 3

13610 lượt xem

Tập 4

10171 lượt xem

Tập 5

9335 lượt xem

Tập 6

8287 lượt xem

Tập 7

8155 lượt xem

Tập 8

7440 lượt xem

Tập 9

6648 lượt xem

Tập 10

7302 lượt xem

Tập 11

6167 lượt xem

Tập 12

6147 lượt xem

Tập 13

6440 lượt xem

Tập 14

8326 lượt xem

Tập 15

6497 lượt xem

Tập 16

5844 lượt xem

Tập 17

5559 lượt xem

Tập 18

7684 lượt xem

Tập 19

5330 lượt xem

Tập 20

5637 lượt xem

Tập 21

5216 lượt xem

Tập 22

4616 lượt xem

Tập 23

4724 lượt xem

Tập 24

5351 lượt xem

Tập 25

5215 lượt xem

Tập 26

5222 lượt xem

Tập 27

4954 lượt xem

Tập 28

5464 lượt xem

Tập 29

4732 lượt xem

Tập 30

4523 lượt xem

Tập 31

4370 lượt xem

Tập 32

3984 lượt xem

Tập 33

4443 lượt xem

Tập 34

4113 lượt xem

Tập 35

4161 lượt xem

Tập 36

3772 lượt xem

Tập 37

4116 lượt xem

Tập 38

4976 lượt xem

Tập 39

7018 lượt xem

Tập 40

15427 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 8143

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham