Hồn Ma Valentine - Ghost Of Valentine

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Phim Thái Lan luôn là thiên đường đối với những mọt phim kinh dị. Hồn ma Valentine cũng không nằm ng... Mở rộng