Chọn tập 1/50

Tập 1

10686 lượt xem

Tập 2

1279 lượt xem

Tập 3

884 lượt xem

Tập 4

722 lượt xem

Tập 5

619 lượt xem

Tập 6

587 lượt xem

Tập 7

541 lượt xem

Tập 8

503 lượt xem

Tập 9

548 lượt xem

Tập 10

521 lượt xem

Tập 11

542 lượt xem

Tập 12

530 lượt xem

Tập 13

517 lượt xem

Tập 14

494 lượt xem

Tập 15

505 lượt xem

Tập 16

436 lượt xem

Tập 17

463 lượt xem

Tập 18

499 lượt xem

Tập 19

469 lượt xem

Tập 20

468 lượt xem

Tập 21

422 lượt xem

Tập 22

471 lượt xem

Tập 23

484 lượt xem

Tập 24

409 lượt xem

Tập 25

428 lượt xem

Tập 26

363 lượt xem

Tập 27

383 lượt xem

Tập 28

406 lượt xem

Tập 29

387 lượt xem

Tập 30

462 lượt xem

Tập 31

358 lượt xem

Tập 32

368 lượt xem

Tập 33

339 lượt xem

Tập 34

413 lượt xem

Tập 35

333 lượt xem

Tập 36

347 lượt xem

Tập 37

301 lượt xem

Tập 38

360 lượt xem

Tập 39

354 lượt xem

Tập 40

382 lượt xem

Tập 41

336 lượt xem

Tập 42

324 lượt xem

Tập 43

344 lượt xem

Tập 44

404 lượt xem

Tập 45

489 lượt xem

Tập 46

296 lượt xem

Tập 47

296 lượt xem

Tập 48

307 lượt xem

Tập 49

417 lượt xem

Tập 50

683 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 63435

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ