Chọn tập 1/50

Tập 1

75165 lượt xem

Tập 2

12567 lượt xem

Tập 3

9730 lượt xem

Tập 4

8942 lượt xem

Tập 5

7626 lượt xem

Tập 6

6613 lượt xem

Tập 7

6814 lượt xem

Tập 8

6210 lượt xem

Tập 9

6313 lượt xem

Tập 10

6900 lượt xem

Tập 11

6031 lượt xem

Tập 12

6031 lượt xem

Tập 13

5540 lượt xem

Tập 14

5778 lượt xem

Tập 15

5755 lượt xem

Tập 16

5217 lượt xem

Tập 17

5424 lượt xem

Tập 18

5967 lượt xem

Tập 19

5505 lượt xem

Tập 20

5616 lượt xem

Tập 21

5236 lượt xem

Tập 22

5244 lượt xem

Tập 23

5082 lượt xem

Tập 24

4906 lượt xem

Tập 25

5564 lượt xem

Tập 26

4945 lượt xem

Tập 27

4837 lượt xem

Tập 28

5034 lượt xem

Tập 29

4657 lượt xem

Tập 30

5247 lượt xem

Tập 31

4588 lượt xem

Tập 32

4513 lượt xem

Tập 33

4573 lượt xem

Tập 34

5145 lượt xem

Tập 35

5094 lượt xem

Tập 36

4475 lượt xem

Tập 37

4245 lượt xem

Tập 38

4604 lượt xem

Tập 39

4479 lượt xem

Tập 40

5197 lượt xem

Tập 41

4620 lượt xem

Tập 42

4854 lượt xem

Tập 43

4800 lượt xem

Tập 44

5728 lượt xem

Tập 45

5452 lượt xem

Tập 46

5653 lượt xem

Tập 47

5880 lượt xem

Tập 48

7021 lượt xem

Tập 49

10483 lượt xem

Tập 50

14879 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 75165

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ