Chọn tập 1/50

Tập 1

9975 lượt xem

Tập 2

1197 lượt xem

Tập 3

823 lượt xem

Tập 4

673 lượt xem

Tập 5

571 lượt xem

Tập 6

531 lượt xem

Tập 7

494 lượt xem

Tập 8

458 lượt xem

Tập 9

482 lượt xem

Tập 10

475 lượt xem

Tập 11

498 lượt xem

Tập 12

485 lượt xem

Tập 13

468 lượt xem

Tập 14

459 lượt xem

Tập 15

452 lượt xem

Tập 16

402 lượt xem

Tập 17

425 lượt xem

Tập 18

451 lượt xem

Tập 19

415 lượt xem

Tập 20

422 lượt xem

Tập 21

386 lượt xem

Tập 22

418 lượt xem

Tập 23

447 lượt xem

Tập 24

367 lượt xem

Tập 25

392 lượt xem

Tập 26

329 lượt xem

Tập 27

338 lượt xem

Tập 28

358 lượt xem

Tập 29

352 lượt xem

Tập 30

414 lượt xem

Tập 31

326 lượt xem

Tập 32

339 lượt xem

Tập 33

312 lượt xem

Tập 34

388 lượt xem

Tập 35

303 lượt xem

Tập 36

280 lượt xem

Tập 37

270 lượt xem

Tập 38

309 lượt xem

Tập 39

325 lượt xem

Tập 40

353 lượt xem

Tập 41

305 lượt xem

Tập 42

292 lượt xem

Tập 43

309 lượt xem

Tập 44

364 lượt xem

Tập 45

406 lượt xem

Tập 46

268 lượt xem

Tập 47

264 lượt xem

Tập 48

268 lượt xem

Tập 49

369 lượt xem

Tập 50

623 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 56894

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ