Chọn tập 1/50

Tập 1

80256 lượt xem

Tập 2

13654 lượt xem

Tập 3

10491 lượt xem

Tập 4

9611 lượt xem

Tập 5

8168 lượt xem

Tập 6

7000 lượt xem

Tập 7

7274 lượt xem

Tập 8

6655 lượt xem

Tập 9

6675 lượt xem

Tập 10

7364 lượt xem

Tập 11

6399 lượt xem

Tập 12

6387 lượt xem

Tập 13

5883 lượt xem

Tập 14

6110 lượt xem

Tập 15

6098 lượt xem

Tập 16

5514 lượt xem

Tập 17

5752 lượt xem

Tập 18

6385 lượt xem

Tập 19

5793 lượt xem

Tập 20

5975 lượt xem

Tập 21

5583 lượt xem

Tập 22

5525 lượt xem

Tập 23

5374 lượt xem

Tập 24

5227 lượt xem

Tập 25

5902 lượt xem

Tập 26

5226 lượt xem

Tập 27

5084 lượt xem

Tập 28

5342 lượt xem

Tập 29

4896 lượt xem

Tập 30

5497 lượt xem

Tập 31

4812 lượt xem

Tập 32

4727 lượt xem

Tập 33

4846 lượt xem

Tập 34

5354 lượt xem

Tập 35

5315 lượt xem

Tập 36

4681 lượt xem

Tập 37

4431 lượt xem

Tập 38

4847 lượt xem

Tập 39

4690 lượt xem

Tập 40

5465 lượt xem

Tập 41

4843 lượt xem

Tập 42

5097 lượt xem

Tập 43

5047 lượt xem

Tập 44

5977 lượt xem

Tập 45

5710 lượt xem

Tập 46

5912 lượt xem

Tập 47

6143 lượt xem

Tập 48

7406 lượt xem

Tập 49

10976 lượt xem

Tập 50

15936 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 80256

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ