Chọn tập 10/50

Tập 1

9982 lượt xem

Tập 2

1198 lượt xem

Tập 3

825 lượt xem

Tập 4

674 lượt xem

Tập 5

571 lượt xem

Tập 6

531 lượt xem

Tập 7

494 lượt xem

Tập 8

458 lượt xem

Tập 9

482 lượt xem

Tập 10

476 lượt xem

Tập 11

499 lượt xem

Tập 12

486 lượt xem

Tập 13

468 lượt xem

Tập 14

459 lượt xem

Tập 15

452 lượt xem

Tập 16

402 lượt xem

Tập 17

425 lượt xem

Tập 18

455 lượt xem

Tập 19

415 lượt xem

Tập 20

423 lượt xem

Tập 21

387 lượt xem

Tập 22

419 lượt xem

Tập 23

448 lượt xem

Tập 24

367 lượt xem

Tập 25

392 lượt xem

Tập 26

329 lượt xem

Tập 27

338 lượt xem

Tập 28

358 lượt xem

Tập 29

352 lượt xem

Tập 30

414 lượt xem

Tập 31

326 lượt xem

Tập 32

339 lượt xem

Tập 33

312 lượt xem

Tập 34

388 lượt xem

Tập 35

303 lượt xem

Tập 36

280 lượt xem

Tập 37

270 lượt xem

Tập 38

309 lượt xem

Tập 39

325 lượt xem

Tập 40

353 lượt xem

Tập 41

305 lượt xem

Tập 42

292 lượt xem

Tập 43

309 lượt xem

Tập 44

364 lượt xem

Tập 45

406 lượt xem

Tập 46

268 lượt xem

Tập 47

265 lượt xem

Tập 48

269 lượt xem

Tập 49

370 lượt xem

Tập 50

626 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 10

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 4763

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ