Chọn tập 11/50

Tập 1

69637 lượt xem

Tập 2

11348 lượt xem

Tập 3

8919 lượt xem

Tập 4

8224 lượt xem

Tập 5

6936 lượt xem

Tập 6

6162 lượt xem

Tập 7

6371 lượt xem

Tập 8

5791 lượt xem

Tập 9

5913 lượt xem

Tập 10

6262 lượt xem

Tập 11

5632 lượt xem

Tập 12

5680 lượt xem

Tập 13

5170 lượt xem

Tập 14

5386 lượt xem

Tập 15

5283 lượt xem

Tập 16

4856 lượt xem

Tập 17

5058 lượt xem

Tập 18

5582 lượt xem

Tập 19

5120 lượt xem

Tập 20

4978 lượt xem

Tập 21

4776 lượt xem

Tập 22

4927 lượt xem

Tập 23

4695 lượt xem

Tập 24

4578 lượt xem

Tập 25

5098 lượt xem

Tập 26

4588 lượt xem

Tập 27

4545 lượt xem

Tập 28

4692 lượt xem

Tập 29

4380 lượt xem

Tập 30

4864 lượt xem

Tập 31

4276 lượt xem

Tập 32

4258 lượt xem

Tập 33

4296 lượt xem

Tập 34

4840 lượt xem

Tập 35

4756 lượt xem

Tập 36

4199 lượt xem

Tập 37

3969 lượt xem

Tập 38

4336 lượt xem

Tập 39

4199 lượt xem

Tập 40

4859 lượt xem

Tập 41

4345 lượt xem

Tập 42

4555 lượt xem

Tập 43

4472 lượt xem

Tập 44

5345 lượt xem

Tập 45

5113 lượt xem

Tập 46

5324 lượt xem

Tập 47

5596 lượt xem

Tập 48

6642 lượt xem

Tập 49

9824 lượt xem

Tập 50

13520 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 11

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5632

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ