Chọn tập 16/50

Tập 1

69635 lượt xem

Tập 2

11346 lượt xem

Tập 3

8919 lượt xem

Tập 4

8224 lượt xem

Tập 5

6936 lượt xem

Tập 6

6162 lượt xem

Tập 7

6371 lượt xem

Tập 8

5791 lượt xem

Tập 9

5913 lượt xem

Tập 10

6262 lượt xem

Tập 11

5632 lượt xem

Tập 12

5680 lượt xem

Tập 13

5169 lượt xem

Tập 14

5386 lượt xem

Tập 15

5283 lượt xem

Tập 16

4854 lượt xem

Tập 17

5058 lượt xem

Tập 18

5582 lượt xem

Tập 19

5120 lượt xem

Tập 20

4977 lượt xem

Tập 21

4776 lượt xem

Tập 22

4927 lượt xem

Tập 23

4695 lượt xem

Tập 24

4578 lượt xem

Tập 25

5098 lượt xem

Tập 26

4588 lượt xem

Tập 27

4545 lượt xem

Tập 28

4690 lượt xem

Tập 29

4378 lượt xem

Tập 30

4861 lượt xem

Tập 31

4275 lượt xem

Tập 32

4258 lượt xem

Tập 33

4296 lượt xem

Tập 34

4837 lượt xem

Tập 35

4751 lượt xem

Tập 36

4197 lượt xem

Tập 37

3968 lượt xem

Tập 38

4335 lượt xem

Tập 39

4198 lượt xem

Tập 40

4857 lượt xem

Tập 41

4341 lượt xem

Tập 42

4550 lượt xem

Tập 43

4469 lượt xem

Tập 44

5343 lượt xem

Tập 45

5113 lượt xem

Tập 46

5324 lượt xem

Tập 47

5596 lượt xem

Tập 48

6641 lượt xem

Tập 49

9823 lượt xem

Tập 50

13518 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 16

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 4854

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ