Chọn tập 23/50

Tập 1

10592 lượt xem

Tập 2

1270 lượt xem

Tập 3

878 lượt xem

Tập 4

717 lượt xem

Tập 5

608 lượt xem

Tập 6

565 lượt xem

Tập 7

530 lượt xem

Tập 8

495 lượt xem

Tập 9

539 lượt xem

Tập 10

513 lượt xem

Tập 11

530 lượt xem

Tập 12

520 lượt xem

Tập 13

513 lượt xem

Tập 14

486 lượt xem

Tập 15

496 lượt xem

Tập 16

431 lượt xem

Tập 17

457 lượt xem

Tập 18

488 lượt xem

Tập 19

460 lượt xem

Tập 20

461 lượt xem

Tập 21

414 lượt xem

Tập 22

461 lượt xem

Tập 23

475 lượt xem

Tập 24

398 lượt xem

Tập 25

418 lượt xem

Tập 26

356 lượt xem

Tập 27

373 lượt xem

Tập 28

397 lượt xem

Tập 29

379 lượt xem

Tập 30

452 lượt xem

Tập 31

350 lượt xem

Tập 32

362 lượt xem

Tập 33

335 lượt xem

Tập 34

407 lượt xem

Tập 35

327 lượt xem

Tập 36

327 lượt xem

Tập 37

295 lượt xem

Tập 38

355 lượt xem

Tập 39

348 lượt xem

Tập 40

375 lượt xem

Tập 41

326 lượt xem

Tập 42

310 lượt xem

Tập 43

330 lượt xem

Tập 44

392 lượt xem

Tập 45

476 lượt xem

Tập 46

291 lượt xem

Tập 47

290 lượt xem

Tập 48

300 lượt xem

Tập 49

408 lượt xem

Tập 50

671 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 23

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 3752

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ