Chọn tập 23/50

Tập 1

80373 lượt xem

Tập 2

13668 lượt xem

Tập 3

10498 lượt xem

Tập 4

9617 lượt xem

Tập 5

8171 lượt xem

Tập 6

7003 lượt xem

Tập 7

7279 lượt xem

Tập 8

6657 lượt xem

Tập 9

6677 lượt xem

Tập 10

7369 lượt xem

Tập 11

6401 lượt xem

Tập 12

6389 lượt xem

Tập 13

5886 lượt xem

Tập 14

6114 lượt xem

Tập 15

6107 lượt xem

Tập 16

5517 lượt xem

Tập 17

5756 lượt xem

Tập 18

6406 lượt xem

Tập 19

5801 lượt xem

Tập 20

5981 lượt xem

Tập 21

5593 lượt xem

Tập 22

5529 lượt xem

Tập 23

5379 lượt xem

Tập 24

5238 lượt xem

Tập 25

5910 lượt xem

Tập 26

5230 lượt xem

Tập 27

5090 lượt xem

Tập 28

5346 lượt xem

Tập 29

4906 lượt xem

Tập 30

5504 lượt xem

Tập 31

4815 lượt xem

Tập 32

4728 lượt xem

Tập 33

4847 lượt xem

Tập 34

5354 lượt xem

Tập 35

5317 lượt xem

Tập 36

4684 lượt xem

Tập 37

4432 lượt xem

Tập 38

4848 lượt xem

Tập 39

4691 lượt xem

Tập 40

5469 lượt xem

Tập 41

4845 lượt xem

Tập 42

5100 lượt xem

Tập 43

5050 lượt xem

Tập 44

5980 lượt xem

Tập 45

5714 lượt xem

Tập 46

5914 lượt xem

Tập 47

6151 lượt xem

Tập 48

7424 lượt xem

Tập 49

10995 lượt xem

Tập 50

15964 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 23

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5379

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ