Chọn tập 26/50

Tập 1

74632 lượt xem

Tập 2

12449 lượt xem

Tập 3

9651 lượt xem

Tập 4

8876 lượt xem

Tập 5

7577 lượt xem

Tập 6

6574 lượt xem

Tập 7

6775 lượt xem

Tập 8

6184 lượt xem

Tập 9

6293 lượt xem

Tập 10

6860 lượt xem

Tập 11

6008 lượt xem

Tập 12

6010 lượt xem

Tập 13

5515 lượt xem

Tập 14

5758 lượt xem

Tập 15

5729 lượt xem

Tập 16

5199 lượt xem

Tập 17

5407 lượt xem

Tập 18

5942 lượt xem

Tập 19

5467 lượt xem

Tập 20

5576 lượt xem

Tập 21

5175 lượt xem

Tập 22

5222 lượt xem

Tập 23

5052 lượt xem

Tập 24

4868 lượt xem

Tập 25

5535 lượt xem

Tập 26

4914 lượt xem

Tập 27

4822 lượt xem

Tập 28

5010 lượt xem

Tập 29

4645 lượt xem

Tập 30

5235 lượt xem

Tập 31

4579 lượt xem

Tập 32

4504 lượt xem

Tập 33

4561 lượt xem

Tập 34

5124 lượt xem

Tập 35

5081 lượt xem

Tập 36

4466 lượt xem

Tập 37

4236 lượt xem

Tập 38

4595 lượt xem

Tập 39

4470 lượt xem

Tập 40

5186 lượt xem

Tập 41

4613 lượt xem

Tập 42

4845 lượt xem

Tập 43

4787 lượt xem

Tập 44

5716 lượt xem

Tập 45

5437 lượt xem

Tập 46

5640 lượt xem

Tập 47

5866 lượt xem

Tập 48

7007 lượt xem

Tập 49

10444 lượt xem

Tập 50

14781 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 26

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 4914

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ