Chọn tập 3/50

Tập 1

10002 lượt xem

Tập 2

1200 lượt xem

Tập 3

828 lượt xem

Tập 4

677 lượt xem

Tập 5

574 lượt xem

Tập 6

534 lượt xem

Tập 7

498 lượt xem

Tập 8

461 lượt xem

Tập 9

484 lượt xem

Tập 10

477 lượt xem

Tập 11

500 lượt xem

Tập 12

487 lượt xem

Tập 13

469 lượt xem

Tập 14

461 lượt xem

Tập 15

453 lượt xem

Tập 16

404 lượt xem

Tập 17

428 lượt xem

Tập 18

457 lượt xem

Tập 19

416 lượt xem

Tập 20

426 lượt xem

Tập 21

387 lượt xem

Tập 22

419 lượt xem

Tập 23

448 lượt xem

Tập 24

367 lượt xem

Tập 25

392 lượt xem

Tập 26

329 lượt xem

Tập 27

338 lượt xem

Tập 28

358 lượt xem

Tập 29

352 lượt xem

Tập 30

414 lượt xem

Tập 31

326 lượt xem

Tập 32

339 lượt xem

Tập 33

312 lượt xem

Tập 34

388 lượt xem

Tập 35

303 lượt xem

Tập 36

280 lượt xem

Tập 37

271 lượt xem

Tập 38

310 lượt xem

Tập 39

325 lượt xem

Tập 40

353 lượt xem

Tập 41

305 lượt xem

Tập 42

292 lượt xem

Tập 43

310 lượt xem

Tập 44

365 lượt xem

Tập 45

406 lượt xem

Tập 46

268 lượt xem

Tập 47

266 lượt xem

Tập 48

271 lượt xem

Tập 49

372 lượt xem

Tập 50

627 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 3

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 7330

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ