Chọn tập 44/50

Tập 1

75857 lượt xem

Tập 2

12712 lượt xem

Tập 3

9857 lượt xem

Tập 4

9095 lượt xem

Tập 5

7698 lượt xem

Tập 6

6665 lượt xem

Tập 7

6870 lượt xem

Tập 8

6282 lượt xem

Tập 9

6355 lượt xem

Tập 10

6968 lượt xem

Tập 11

6069 lượt xem

Tập 12

6062 lượt xem

Tập 13

5571 lượt xem

Tập 14

5815 lượt xem

Tập 15

5794 lượt xem

Tập 16

5243 lượt xem

Tập 17

5450 lượt xem

Tập 18

6003 lượt xem

Tập 19

5534 lượt xem

Tập 20

5658 lượt xem

Tập 21

5272 lượt xem

Tập 22

5273 lượt xem

Tập 23

5107 lượt xem

Tập 24

4931 lượt xem

Tập 25

5600 lượt xem

Tập 26

4979 lượt xem

Tập 27

4869 lượt xem

Tập 28

5070 lượt xem

Tập 29

4688 lượt xem

Tập 30

5280 lượt xem

Tập 31

4609 lượt xem

Tập 32

4532 lượt xem

Tập 33

4592 lượt xem

Tập 34

5166 lượt xem

Tập 35

5123 lượt xem

Tập 36

4493 lượt xem

Tập 37

4262 lượt xem

Tập 38

4623 lượt xem

Tập 39

4500 lượt xem

Tập 40

5224 lượt xem

Tập 41

4645 lượt xem

Tập 42

4876 lượt xem

Tập 43

4820 lượt xem

Tập 44

5752 lượt xem

Tập 45

5472 lượt xem

Tập 46

5680 lượt xem

Tập 47

5908 lượt xem

Tập 48

7052 lượt xem

Tập 49

10544 lượt xem

Tập 50

15013 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 44

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5752

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ