Chọn tập 48/50

Tập 1

79930 lượt xem

Tập 2

13573 lượt xem

Tập 3

10441 lượt xem

Tập 4

9591 lượt xem

Tập 5

8145 lượt xem

Tập 6

6989 lượt xem

Tập 7

7258 lượt xem

Tập 8

6642 lượt xem

Tập 9

6661 lượt xem

Tập 10

7325 lượt xem

Tập 11

6367 lượt xem

Tập 12

6359 lượt xem

Tập 13

5849 lượt xem

Tập 14

6057 lượt xem

Tập 15

6050 lượt xem

Tập 16

5491 lượt xem

Tập 17

5710 lượt xem

Tập 18

6347 lượt xem

Tập 19

5767 lượt xem

Tập 20

5960 lượt xem

Tập 21

5539 lượt xem

Tập 22

5517 lượt xem

Tập 23

5359 lượt xem

Tập 24

5209 lượt xem

Tập 25

5890 lượt xem

Tập 26

5213 lượt xem

Tập 27

5076 lượt xem

Tập 28

5338 lượt xem

Tập 29

4889 lượt xem

Tập 30

5474 lượt xem

Tập 31

4799 lượt xem

Tập 32

4713 lượt xem

Tập 33

4832 lượt xem

Tập 34

5347 lượt xem

Tập 35

5306 lượt xem

Tập 36

4673 lượt xem

Tập 37

4421 lượt xem

Tập 38

4836 lượt xem

Tập 39

4677 lượt xem

Tập 40

5456 lượt xem

Tập 41

4834 lượt xem

Tập 42

5089 lượt xem

Tập 43

5037 lượt xem

Tập 44

5964 lượt xem

Tập 45

5699 lượt xem

Tập 46

5902 lượt xem

Tập 47

6131 lượt xem

Tập 48

7385 lượt xem

Tập 49

10953 lượt xem

Tập 50

15882 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 48

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 7385

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ