Chọn tập 49/50

Tập 1

10010 lượt xem

Tập 2

1201 lượt xem

Tập 3

829 lượt xem

Tập 4

678 lượt xem

Tập 5

575 lượt xem

Tập 6

535 lượt xem

Tập 7

498 lượt xem

Tập 8

462 lượt xem

Tập 9

485 lượt xem

Tập 10

478 lượt xem

Tập 11

501 lượt xem

Tập 12

488 lượt xem

Tập 13

470 lượt xem

Tập 14

462 lượt xem

Tập 15

458 lượt xem

Tập 16

405 lượt xem

Tập 17

428 lượt xem

Tập 18

457 lượt xem

Tập 19

417 lượt xem

Tập 20

427 lượt xem

Tập 21

388 lượt xem

Tập 22

421 lượt xem

Tập 23

450 lượt xem

Tập 24

369 lượt xem

Tập 25

393 lượt xem

Tập 26

329 lượt xem

Tập 27

338 lượt xem

Tập 28

358 lượt xem

Tập 29

352 lượt xem

Tập 30

414 lượt xem

Tập 31

326 lượt xem

Tập 32

339 lượt xem

Tập 33

312 lượt xem

Tập 34

388 lượt xem

Tập 35

303 lượt xem

Tập 36

280 lượt xem

Tập 37

271 lượt xem

Tập 38

310 lượt xem

Tập 39

325 lượt xem

Tập 40

353 lượt xem

Tập 41

305 lượt xem

Tập 42

292 lượt xem

Tập 43

310 lượt xem

Tập 44

365 lượt xem

Tập 45

406 lượt xem

Tập 46

268 lượt xem

Tập 47

266 lượt xem

Tập 48

271 lượt xem

Tập 49

372 lượt xem

Tập 50

627 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 49

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 3913

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ