Chọn tập 6/50

Tập 1

64632 lượt xem

Tập 2

10633 lượt xem

Tập 3

8321 lượt xem

Tập 4

7646 lượt xem

Tập 5

6445 lượt xem

Tập 6

5729 lượt xem

Tập 7

5730 lượt xem

Tập 8

5227 lượt xem

Tập 9

5376 lượt xem

Tập 10

5553 lượt xem

Tập 11

5075 lượt xem

Tập 12

4615 lượt xem

Tập 13

4550 lượt xem

Tập 14

4709 lượt xem

Tập 15

4428 lượt xem

Tập 16

4189 lượt xem

Tập 17

4406 lượt xem

Tập 18

4686 lượt xem

Tập 19

4308 lượt xem

Tập 20

4284 lượt xem

Tập 21

3942 lượt xem

Tập 22

4070 lượt xem

Tập 23

3918 lượt xem

Tập 24

3823 lượt xem

Tập 25

4199 lượt xem

Tập 26

3820 lượt xem

Tập 27

3715 lượt xem

Tập 28

3880 lượt xem

Tập 29

3511 lượt xem

Tập 30

3690 lượt xem

Tập 31

3456 lượt xem

Tập 32

3441 lượt xem

Tập 33

3428 lượt xem

Tập 34

3908 lượt xem

Tập 35

3589 lượt xem

Tập 36

3175 lượt xem

Tập 37

2987 lượt xem

Tập 38

3157 lượt xem

Tập 39

3138 lượt xem

Tập 40

3686 lượt xem

Tập 41

3253 lượt xem

Tập 42

3332 lượt xem

Tập 43

3189 lượt xem

Tập 44

3534 lượt xem

Tập 45

3153 lượt xem

Tập 46

2812 lượt xem

Tập 47

2949 lượt xem

Tập 48

3357 lượt xem

Tập 49

4677 lượt xem

Tập 50

8325 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 6

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5729

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ