Chọn tập 7/50

Tập 1

64619 lượt xem

Tập 2

10632 lượt xem

Tập 3

8321 lượt xem

Tập 4

7646 lượt xem

Tập 5

6444 lượt xem

Tập 6

5727 lượt xem

Tập 7

5728 lượt xem

Tập 8

5227 lượt xem

Tập 9

5375 lượt xem

Tập 10

5552 lượt xem

Tập 11

5073 lượt xem

Tập 12

4612 lượt xem

Tập 13

4540 lượt xem

Tập 14

4703 lượt xem

Tập 15

4425 lượt xem

Tập 16

4188 lượt xem

Tập 17

4406 lượt xem

Tập 18

4685 lượt xem

Tập 19

4307 lượt xem

Tập 20

4282 lượt xem

Tập 21

3940 lượt xem

Tập 22

4068 lượt xem

Tập 23

3917 lượt xem

Tập 24

3823 lượt xem

Tập 25

4199 lượt xem

Tập 26

3819 lượt xem

Tập 27

3715 lượt xem

Tập 28

3880 lượt xem

Tập 29

3511 lượt xem

Tập 30

3690 lượt xem

Tập 31

3456 lượt xem

Tập 32

3440 lượt xem

Tập 33

3428 lượt xem

Tập 34

3907 lượt xem

Tập 35

3589 lượt xem

Tập 36

3175 lượt xem

Tập 37

2987 lượt xem

Tập 38

3157 lượt xem

Tập 39

3137 lượt xem

Tập 40

3684 lượt xem

Tập 41

3253 lượt xem

Tập 42

3331 lượt xem

Tập 43

3186 lượt xem

Tập 44

3534 lượt xem

Tập 45

3153 lượt xem

Tập 46

2810 lượt xem

Tập 47

2949 lượt xem

Tập 48

3357 lượt xem

Tập 49

4677 lượt xem

Tập 50

8322 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 7

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 5728

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ