Chọn tập 8/50

Tập 1

74324 lượt xem

Tập 2

12397 lượt xem

Tập 3

9615 lượt xem

Tập 4

8840 lượt xem

Tập 5

7551 lượt xem

Tập 6

6555 lượt xem

Tập 7

6753 lượt xem

Tập 8

6167 lượt xem

Tập 9

6277 lượt xem

Tập 10

6842 lượt xem

Tập 11

5991 lượt xem

Tập 12

5995 lượt xem

Tập 13

5501 lượt xem

Tập 14

5743 lượt xem

Tập 15

5715 lượt xem

Tập 16

5182 lượt xem

Tập 17

5393 lượt xem

Tập 18

5928 lượt xem

Tập 19

5458 lượt xem

Tập 20

5560 lượt xem

Tập 21

5161 lượt xem

Tập 22

5209 lượt xem

Tập 23

5037 lượt xem

Tập 24

4846 lượt xem

Tập 25

5512 lượt xem

Tập 26

4885 lượt xem

Tập 27

4808 lượt xem

Tập 28

4993 lượt xem

Tập 29

4633 lượt xem

Tập 30

5223 lượt xem

Tập 31

4569 lượt xem

Tập 32

4489 lượt xem

Tập 33

4546 lượt xem

Tập 34

5110 lượt xem

Tập 35

5068 lượt xem

Tập 36

4456 lượt xem

Tập 37

4227 lượt xem

Tập 38

4584 lượt xem

Tập 39

4455 lượt xem

Tập 40

5170 lượt xem

Tập 41

4601 lượt xem

Tập 42

4832 lượt xem

Tập 43

4772 lượt xem

Tập 44

5699 lượt xem

Tập 45

5421 lượt xem

Tập 46

5624 lượt xem

Tập 47

5848 lượt xem

Tập 48

6983 lượt xem

Tập 49

10404 lượt xem

Tập 50

14694 lượt xem

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 8

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là ngườ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 6167

Đạo diễn: Từ Tiểu Minh

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2013

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Hồ Quân, Xa Thi Mạn, Lữ Lương Vỹ