Huyền Thoại Bất Tử - Immortal Fist: Legend Of Wing Chun

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Kaya Cohen bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, và được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ hạnh phúc. Sau này khi ... Mở rộng