Kẻ Cắp Tia Chớp - Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief

Chia sẻ 5.9/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Percy luôn gặp những rắc rối ở trường nhưng hóa ra đó chỉ là những chuyện đơn giản. Thử thách mà cậu... Mở rộng

Thông tin: