Kẻ Chỉ Điểm - The Stool Pigeon

Chia sẻ

Tóm tắt:

The Stool Pigeon là một bộ phim về nhân vật Don, một chuyên gia tai trong và sẵn sàng vì tiền mà bán... Mở rộng