Kẻ Gác Mộ - The Burrowers

Chia sẻ 5.8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Khi một gia đình ở vùng Dakota Territory bị bắt cóc một cách bạo lực, thì một những người đàn ông tr... Mở rộng