Kẻ Lập Dị - Crank

Chia sẻ 7.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Sát thủ chuyên nghiệp Chev Chelios bị tiêm một loại thuốc kích thích kỳ lạ. Để không bị thuốc làm co... Mở rộng