Kẻ Tiêu Diệt Khổng Lồ - Jack The Giant Killer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Vào sinh nhật thứ 18, Jack bất ngờ được tặng những hạt đậu kỳ lạ. Cậu gieo xuống đất và hôm sau mọc ... Mở rộng