Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 - Despicable Me 2

Chia sẻ 7.4/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Nhân vật Gru rũ bỏ quá khứ là một tên trộm tinh quái để toàn tâm nuôi dạy 3 cô con gái. Nhưng ngay k... Mở rộng