Chọn tập 1/44

Tập 1

37629 lượt xem

Tập 2

3208 lượt xem

Tập 3

3793 lượt xem

Tập 4

929 lượt xem

Tập 5

3123 lượt xem

Tập 6

2192 lượt xem

Tập 7

1491 lượt xem

Tập 8

2337 lượt xem

Tập 9

3301 lượt xem

Tập 10

1581 lượt xem

Tập 11

1786 lượt xem

Tập 12

1274 lượt xem

Tập 13

1712 lượt xem

Tập 14

2177 lượt xem

Tập 15

1290 lượt xem

Tập 16

2076 lượt xem

Tập 17

1601 lượt xem

Tập 18

1695 lượt xem

Tập 19

1934 lượt xem

Tập 20

7846 lượt xem

Tập 21

2306 lượt xem

Tập 22

4103 lượt xem

Tập 23

3249 lượt xem

Tập 24

3537 lượt xem

Tập 25

2818 lượt xem

Tập 26

2492 lượt xem

Tập 27

2168 lượt xem

Tập 28

2825 lượt xem

Tập 29

2288 lượt xem

Tập 30

2838 lượt xem

Tập 31

5980 lượt xem

Tập 32

3446 lượt xem

Tập 33

3518 lượt xem

Tập 34

4544 lượt xem

Tập 35

6792 lượt xem

Tập 36

5730 lượt xem

Tập 37

5547 lượt xem

Tập 38

5647 lượt xem

Tập 39

5361 lượt xem

Tập 40

7242 lượt xem

Tập 41

7266 lượt xem

Tập 42

6838 lượt xem

Tập 43

6935 lượt xem

Tập 44

8037 lượt xem

Khai Sáng Thịnh Thế - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dương ... Mở rộng