Chọn tập 1/44

Tập 1

38236 lượt xem

Tập 2

3251 lượt xem

Tập 3

3822 lượt xem

Tập 4

950 lượt xem

Tập 5

3142 lượt xem

Tập 6

2211 lượt xem

Tập 7

1509 lượt xem

Tập 8

2346 lượt xem

Tập 9

3318 lượt xem

Tập 10

1593 lượt xem

Tập 11

1797 lượt xem

Tập 12

1285 lượt xem

Tập 13

1724 lượt xem

Tập 14

2184 lượt xem

Tập 15

1297 lượt xem

Tập 16

2083 lượt xem

Tập 17

1606 lượt xem

Tập 18

1701 lượt xem

Tập 19

1968 lượt xem

Tập 20

7857 lượt xem

Tập 21

2318 lượt xem

Tập 22

4114 lượt xem

Tập 23

3256 lượt xem

Tập 24

3550 lượt xem

Tập 25

2828 lượt xem

Tập 26

2504 lượt xem

Tập 27

2179 lượt xem

Tập 28

2836 lượt xem

Tập 29

2299 lượt xem

Tập 30

2846 lượt xem

Tập 31

5988 lượt xem

Tập 32

3451 lượt xem

Tập 33

3526 lượt xem

Tập 34

4556 lượt xem

Tập 35

6799 lượt xem

Tập 36

5737 lượt xem

Tập 37

5556 lượt xem

Tập 38

5653 lượt xem

Tập 39

5368 lượt xem

Tập 40

7252 lượt xem

Tập 41

7277 lượt xem

Tập 42

6849 lượt xem

Tập 43

6951 lượt xem

Tập 44

8066 lượt xem

Khai Sáng Thịnh Thế - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dương ... Mở rộng