Không Nói Được

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lúc còn ở trường trung học, Huy và Khanh là đôi bạn thân và nổi tiếng vì hai người là những hot boy,... Mở rộng

Thông tin: