Chọn tập 1/187

Tập 3: Chào Phòng

1597 lượt xem

Tập 27: Di Chúc

173 lượt xem

Tập 33: Cắt Đuôi

178 lượt xem

Tập 35: Của Rơi

152 lượt xem

Tập 36: Số Đỏ

159 lượt xem

Tập 37: Tập Hát

170 lượt xem

Tập 38: Stress

154 lượt xem

Tập 49: Single Mum

152 lượt xem

Tập 52: Karaoke

122 lượt xem

Tập 59: Hiểu Lầm

174 lượt xem

Tập 68: Trúng Số

159 lượt xem

Tập 83: Con Yêu

132 lượt xem

Tập 90: Xem Bói

83 lượt xem

Tập 93: Sinh Nhật

104 lượt xem

Tập 94: Lá Bùa

87 lượt xem

Tập 98: Dị Ứng

109 lượt xem

Khu Phố Ùm Bà Lằng - Tập 1: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chia sẻ

Tóm tắt:

Ông Lạc - một cựu quân nhân 60 tuổi, sống khá nguyên tắc và kỷ cương. Vợ mất sớm, sống một mình nuôi... Mở rộng