Khủng Long Đại Náo Los Angeles - Jurassic City

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện kể về một phòng thí nghiệm khổng lồ nằm sâu dưới lòng thành phố Los Angeles bị rò rỉ khí ... Mở rộng

Thông tin: