Khủng Long Đại Náo Los Angeles - Jurassic City

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khi một phòng thí nghiệm bí mật bất ngờ bị phá hoại, hàng ngàn con chim săn mồi đã được thả ra trên ... Mở rộng