Chọn tập 1/42

Tập 1

184978 lượt xem

Tập 2

31721 lượt xem

Tập 3

22407 lượt xem

Tập 4

18833 lượt xem

Tập 5

16623 lượt xem

Tập 6

15749 lượt xem

Tập 7

15289 lượt xem

Tập 8

14428 lượt xem

Tập 9

13900 lượt xem

Tập 10

15082 lượt xem

Tập 11

13874 lượt xem

Tập 12

13649 lượt xem

Tập 13

12644 lượt xem

Tập 14

12305 lượt xem

Tập 15

11873 lượt xem

Tập 16

11045 lượt xem

Tập 17

10373 lượt xem

Tập 18

11024 lượt xem

Tập 19

10639 lượt xem

Tập 20

11417 lượt xem

Tập 21

10030 lượt xem

Tập 22

9523 lượt xem

Tập 23

9373 lượt xem

Tập 24

9212 lượt xem

Tập 25

10540 lượt xem

Tập 26

9833 lượt xem

Tập 27

9732 lượt xem

Tập 28

11206 lượt xem

Tập 29

9938 lượt xem

Tập 30

10879 lượt xem

Tập 31

9737 lượt xem

Tập 32

9851 lượt xem

Tập 33

9808 lượt xem

Tập 34

8686 lượt xem

Tập 35

9248 lượt xem

Tập 36

8475 lượt xem

Tập 37

8019 lượt xem

Tập 38

8020 lượt xem

Tập 39

8827 lượt xem

Tập 40

11363 lượt xem

Tập 41

13049 lượt xem

Tập 42

26269 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 184978

Đạo diễn: Huỳnh Kiện Trung

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2008

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa