Chọn tập 1/42

Tập 1

28744 lượt xem

Tập 2

4373 lượt xem

Tập 3

2929 lượt xem

Tập 4

2219 lượt xem

Tập 5

2160 lượt xem

Tập 6

1797 lượt xem

Tập 7

1787 lượt xem

Tập 8

1796 lượt xem

Tập 9

1651 lượt xem

Tập 10

1585 lượt xem

Tập 11

1471 lượt xem

Tập 12

1433 lượt xem

Tập 13

1418 lượt xem

Tập 14

1321 lượt xem

Tập 15

1349 lượt xem

Tập 16

1283 lượt xem

Tập 17

1149 lượt xem

Tập 18

1164 lượt xem

Tập 19

1151 lượt xem

Tập 20

1335 lượt xem

Tập 21

1086 lượt xem

Tập 22

1088 lượt xem

Tập 23

1121 lượt xem

Tập 24

1006 lượt xem

Tập 25

1213 lượt xem

Tập 26

1050 lượt xem

Tập 27

948 lượt xem

Tập 28

1151 lượt xem

Tập 29

1179 lượt xem

Tập 30

1359 lượt xem

Tập 31

1117 lượt xem

Tập 32

1017 lượt xem

Tập 33

986 lượt xem

Tập 34

945 lượt xem

Tập 35

1083 lượt xem

Tập 36

943 lượt xem

Tập 37

936 lượt xem

Tập 38

989 lượt xem

Tập 39

1021 lượt xem

Tập 40

1700 lượt xem

Tập 41

1519 lượt xem

Tập 42

2758 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 161403

Đạo diễn: Huỳnh Kiện Trung

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2008

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa