Chọn tập 11/42

Tập 1

177808 lượt xem

Tập 2

30405 lượt xem

Tập 3

21551 lượt xem

Tập 4

18145 lượt xem

Tập 5

15968 lượt xem

Tập 6

15118 lượt xem

Tập 7

14652 lượt xem

Tập 8

13865 lượt xem

Tập 9

13421 lượt xem

Tập 10

14543 lượt xem

Tập 11

13400 lượt xem

Tập 12

13176 lượt xem

Tập 13

12187 lượt xem

Tập 14

11812 lượt xem

Tập 15

11464 lượt xem

Tập 16

10699 lượt xem

Tập 17

10047 lượt xem

Tập 18

10688 lượt xem

Tập 19

10327 lượt xem

Tập 20

11038 lượt xem

Tập 21

9691 lượt xem

Tập 22

9143 lượt xem

Tập 23

9003 lượt xem

Tập 24

8877 lượt xem

Tập 25

10145 lượt xem

Tập 26

9479 lượt xem

Tập 27

9270 lượt xem

Tập 28

10823 lượt xem

Tập 29

9579 lượt xem

Tập 30

10455 lượt xem

Tập 31

9347 lượt xem

Tập 32

9465 lượt xem

Tập 33

9445 lượt xem

Tập 34

8338 lượt xem

Tập 35

8873 lượt xem

Tập 36

8101 lượt xem

Tập 37

7676 lượt xem

Tập 38

7668 lượt xem

Tập 39

8406 lượt xem

Tập 40

10752 lượt xem

Tập 41

12364 lượt xem

Tập 42

25058 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 11

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 13400

Đạo diễn: Huỳnh Kiện Trung

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2008

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa